Voorwaarden

Bestellen in 5 eenvoudige stappen :

 

Stap 1

Selecteer via de webshop het gewenste product en klik hier op.

 

Stap 2

Op de productpagina selecteert u de gewenste opties van het product. De prijs past zich automatisch aan. Klik vervolgens op de knop "Voeg toe aan winkelwagen".  U kunt nu kiezen om verder te winkelen of om naar de kassa en afrekenen te gaan.  

 

Stap 3

Op de kassa pagina vindt u een overzicht van uw bestelling en de factuur adresgegevens en afleveradres gegevens.

Vul de adresgegevens in, controleer of u de juiste producten gaat bestellen en selecteer de gewenste betaalmethode zoals iDeal, creditcard,... of bij cash bij afhaling.  Klik op de knop Betalen. U gaat nu naar de internetkassa.

 

Stap 4

Op de internetkassa pagina kunt u veilig betalen. Na het betalen komt u automatisch op de bedanktpagina.

 

Stap 5

Op de bedanktpagina staat dat uw bestelling gelukt is. U ontvangt meteen een order bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres.

 

VERKOOPSVOORWAARDEN :

 

Toepassingsgebied en voorwaarden :

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen aan u gedaan in uw hoedanigheid van eindconsument, d.w.z. een natuurlijke persoon die de goederen of diensten uitsluitend verwerft of gebruikt voor niet-professionele doeleinden (hierna genaamd “u” of “uw”).

Wij leveren uitsluitend in België. Wij hebben het recht elke levering te weigeren die dient te gebeuren op een adres in een ander land.

Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u minstens 18 jaar oud zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient u de bestelling te laten plaatsen door uw ouders of uw wettelijke voogd. Wij hebben het recht elke bestelling te weigeren waarvan wij vaststellen dat zij werd geplaatst door een minderjarige.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zijn de voorgaande bepalingen eveneens van toepassing op deze bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze bijzondere voorwaarden zijn onze bijzondere voorwaarden bij voorrang van toepassing.

Elke bestelling die online wordt geplaatst veronderstelt de voorafgaandelijke kennisname en de uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn op ieder ogenblik raadpleegbaar op onze Website. Er kan geen enkele bestelling worden gevalideerd zonder dat het veld betreffende de erkenning van de kennisneming van de algemene voorwaarden is aangekruist.

 

producten :

Wij voorzien steeds een beschrijving te goeder trouw van onze producten, evenals van onze aanbiedingen en de bestellingsprocedure. De afbeeldingen getoond op onze Website hebben evenwel geen enkele contractuele waarde. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die kunnen voorkomen in de beschrijvingen van de producten of van de bestellingsprocedure. 

 

prijs :

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze prijzen aan te passen. In elk geval worden de producten gefactureerd op basis van de prijs zoals deze van toepassing is op het moment van uw bestelling.

De prijzen worden op onze Website vermeld in euro, en omvatten, tenzij anders vermeld, de BTW, de administratiekosten en alle andere diensten. Zij omvatten niet, in voorkomend geval, de deelname in de kosten van logistiek en verzending, die apart en op een duidelijke manier wordt vermeld tijdens het bestellingproces en vervat is in de totale prijs.

 

betaling :

De betaling kan slechts gebeuren op onze Website met behulp van de betalingswijzen die daar ter beschikking worden gesteld.

In geval van betaling van de transactie met een krediet – of debetkaart is uw bestelling slechts volledig en het contract tussen ons definitief wanneer wij het akkoord bekomen van de uitgever van de kaart. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of de niet-levering van uw bestelling die het gevolg zijn van de weigering van de uitgever van uw kaart om de betaling uit te voeren. De bestellingen die niet gepaard gaan met een geldige betaling op naam van de titularis van de kaart worden niet aanvaard of in behandeling genomen.

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval van een bestaand geschil.

 

levering :

Alle producten worden geleverd op het adres dat u hebt meegedeeld bij uw onlinebestelling volgens de modaliteiten die daar werden gespecificeerd. Alle informaties die u verstrekt bij uw bestelling binden u. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. De bestelde producten kunnen slechts worden geleverd op een adres in België.

Andere wijzen van levering: levering aan huis of op het werk.

De tarieven worden gevolgd bij Bpost.

De producten die in voorraad zijn zullen binnen een termijn van 1 tot 5 werkdagen aangeboden worden op uw leveringsadres.  Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor onrechtstreekse schade die het gevolg is van een laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van die goederen waarvan de afwezigheid van ontvangst binnen het termijn.

 

conformiteit :

Wij garanderen dat onze producten overeenstemmen met uw bestelling en dat zij beantwoorden aan de normale verwachtingen die u kunt hebben, rekening gehouden met de bijzondere kenmerken van het product. Wij garanderen u eveneens dat onze producten conform zijn aan de regelgeving zoals deze van toepassing is op het tijdstip van uw bestelling.

U verbindt zich ertoe na te gaan of de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde producten overeenstemmen met uw bestelling. Elke klacht voor zichtbare gebreken en ontbrekende producten moet per e-mail aan ons worden overgemaakt ten laatste 5 dagen na de levering. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 5 dagen na de levering gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegen zichtbare gebreken en ontbrekende producten. De klachten voor gebrek zijn slechts ontvankelijk en worden slechts behandeld op voorwaarde dat u de producten niet hebt gebruikt of op een andere wijze hebt beschadigd.  In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke, schriftelijke bevestiging.

 

Wijziging van de algemene voorwaarden :

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving deze algemene voorwaarden van de Website aan te passen of te actualiseren. De van toepassing zijnde versie van deze algemene voorwaarden wordt openbaar gemaakt op de Website vanaf de datum waarop een wijziging ingaat. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het tijdstip van uw bestelling zullen in elk geval van toepassing zijn op uw bestelling.